Ajuts del MINECO per a actuacions d'Indústria 4.0

per Informació CEEC,

El MINECO ha publicat dues ordres de bases d’ajuts associades a la actuacions d’Indústria 4.0, per a empreses:

Programa d’ajuts “ACTIVA INDUSTRIA 4.0” per elaborar un pla de transformació digital de l’empesa.

Programa orientat a impulsar la transformació digital de les empreses industrials a través de l’ús de l’eina HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada), eina on-line que permetrà avaluar el seu grau de maduresa digital; i d’un programa d’ajuts en concurrència competitiva anomenat “ACTIVA INDUSTRIA 4.0” perquè les empreses catalanes finalment seleccionades rebin un assessorament especialitzat i personalitzat, realitzat per consultores acreditades i amb experiència en implantació de projectes d'Indústria 4.0.

El programa ACTIVA INDUSTRIA 4.0, permetrà a cada empresa disposar d'un diagnòstic de situació i d'un pla per a la transformació digital de la mateixa, identificant i prioritzant les oportunitats de millora, així com les solucions digitals, establint un full de ruta per a la seva implantació.

El cost de cada assessorament serà de 10.400 per empresa, dels quals l’empresa assumiria només 3.465 euros.

Beneficiaris:

Empreses amb activitat industrial productiva

Terminis:

·         2 d’Agost 2017: publicació bases programa ACTIVA INDUSTRIA 4.0

·         2ona Quinzena agost 2017: publicació convocatòria d’ajuts per a empreses catalanes (pendent)

·         2ona Quinzena Setembre 2017: tancament convocatòria d’ajuts per a empreses catalanes (pendent)

·         Darrer trimestre del 2017: execució assessorament a les empreses finalment seleccionades

Beneficis per a l’empresa:

La participació en el programa ACTIVA INDUSTRIA 4.0 permetrà a l’empresa seleccionada:

-          Disposar d'un diagnòstic del grau de maduresa digital de l’empresa

-          Rebre un assessorament especialitzat i personalitzat, realitzat per consultores acreditades i amb experiència en implantació de projectes d'Indústria 4.0.

-          Disposar d’un pla de transformació digital de l’empresa cap a la Indústria 4.0.

-          I finalment beneficiar-te d’un ajut del 66,6% del cost d’aquest servei d’assessorament especialitzat.

Més informació:

-          En breu es publicarà a la pàgina web d’ACCIÓ, més informació sobre les bases i la convocatòria ACTIVA INDUSTRIA 4.0, així com serveis complementaris de suport i informació.

 

Préstecs per a projectes R+D+I d’Indústria 4.0

Préstecs orientats a projectes d’R+D+I destinats a les següents prioritats temàtiques:

1. Solucions de negoci i plataformes col·laboratives.

o  Aplicacions de gestió innovadores que processin i utilitzin la informació obtinguda de les activitats de la cadena de producció i subministrament, comercials, etc.

o  Solucions de negoci interempresa que utilitzen sistemes o elements físics, virtuals o ciberfísics que permetin la interacció entre l'empresa sol·licitant i un determinat ecosistema establert (empreses, clients, proveïdors i centres de recerca).

2. Processament massiu de dades.

3. Fabricació additiva.

o  Nou software de modelatge 3D o simulació 3D.

o  Recerca, desenvolupament o implementació de nous processos d'impressió 3D

o  Recerca, desenvolupament o implementació de nous materials i tintes.

o  Desenvolupament o implementació de metodologies per a la caracterització i/o certificació de la traçabilitat dels processos de fabricació additiva, que permetin l'homologació equivalent als processos de fabricació convencionals.

4. Robòtica avançada.

5. Sensors i sistemes incrustats.

Terminis:

·         2 d’Agost 2017: publicació bases

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER D'EFICIÈNCIA

ENÈRGETICA DE CATALUNYA

Via Laietana , 39  

08003 BARCELONA

Tlf: 933 192 300

Email: info@clustereficiencia.cat